سرور مجازی ایران

IR- VPS 2048

2هسته
2 گیگابایت
100 گیگابایت
ترافیک ماهانه 400 گیگابایت
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

IR - VPS 4096

3 هسته
4 گیگابایت
200 گیگابایت
ترافیک ماهانه 600 گیگابایت
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

IR - VPS 5120

4 هسته
5 گیگابایت
240گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه 800 گیگابایت
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

IR - VPS 6144

4 هسته
6 گیگابایت
240 گیگابایتSSD
ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

IR - VPS 8192

6 هسته
8 گیگابایت
240 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

IR - VPS RPO

8 هسته
16 گیگابایت
512 گیگابایت SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت ۱Gb
نوع سرور
پشتیبانی از cPanel / WHM
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل