سرور اختصاصی ایران

HPE ProLiant DL360 G7 (P1-New)

پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
حافظه رم 16GB
هارددیسک ۲x 1TB SATA
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 1G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL 360 G8 (P1-Pro)

پردازنده 2xE5-2620v2 (2.1GHz / 6-core / 15MB)
حافظه رم 16G DDR3
هارددیسک 2x300GB SAS+ 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 1G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL360 G7 (P2-New)

پردازنده 2x Intel Xeon x5650 (2.6GHz / 6core /12MB)
حافظه رم 32G DDR3
هارددیسک 4x1TB SATA
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 1G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Remote Reboot Panel
نوع سرور
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL 360 G8 (P2-Pro)

پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core /20MB)
حافظه رم ۳۲GB
هارددیسک 4x300GB SAS + 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 1G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL 360 G8 (P3-Eco)

پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core /20MB)
حافظه رم 64G DDR3
هارددیسک 4x300GB SAS + 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL360 Gen8 (P3)

پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core / 20MB)
حافظه رم 128G DDR3
هارددیسک 5x300GB SAS + 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL360 Gen8 (P4-eco)

پردازنده 2xE5-2696V2 (2.5GHz / 12-core / 30MB)
حافظه رم 128G DDR3
هارددیسک 4x900GB SAS + 128GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL380 Gen8 (P4)

پردازنده 2xE5-2650v2 (2.6GHz / 8-core / 20MB)
حافظه رم 64G DDR3
هارددیسک 3×10TB SATA + 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL360 Gen8 (P4-Pro)

پردازنده 2xE5-2696V2 (2.5GHz / 12-core / 30MB)
حافظه رم 192G DDR3
هارددیسک 4x1.2TB SAS + 128GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL380 Gen8 (P5)

پردازنده 2xE5-2696V2 (2.5GHz / 12-core / 30MB)
حافظه رم 64G DDR3
هارددیسک 3x2.4TB SAS + 128GB SD Card
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL 360 G8 (P5-Pro)

پردازنده 2xE5-2696V2 (2.5GHz / 12-core / 30MB)
حافظه رم 256G DDR3
هارددیسک 6x1.2TB SAS + 128GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل

HPE ProLiant DL 360 G9 (P6)

پردازنده 2xE5-2660v3 (2.6GHz / 10-core / 25MB)
حافظه رم 256G DDR4
هارددیسک 6x1.2TB SAS + 128GB SSD
ترافیک ماهانه نامحدود
پورت UP to 10G
Uninterruptible Power Supply (UPS)
Uninterruptible Power Supply (UPS)
نوع سرور
Remote Reboot Panel
KVM 24x7
فایروال اختصاصی
Remote Installation Panel
پنل مانیتورینگ ترافیک
پشتیبانی از cPanel / WHM
قضای بکآپ در سرور دیگر 100GIG
کنترل پانل مدیریت سرور
پیکربندی های مدیریتی
آپتایم گارانتی شده
محل سرور
دیتا سنتر
سیستم عامل