هاست ویژه وردپرس

هاست ویژه وردپرس BWP-1

فضا >> GB 2
پهنای باند >> GB 100
دامنه ملی رایگان >>
افرودن دامنه >>
پارک دامین>> 0
ساب دامین >> 3
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 10
رم 2.5 G
I/O 5 MB/S
ماکزیمم پردازشها 250 عدد
کانکشن همزمان 80 عدد
پایگاه داده>> 1
FTP اکانت >> 3
کنترل پنل>>
گواهینامه SSL رایگان>>
انتقال رایگان بکاپ >>
جلوگیری از حملات وردپرس >>
هارد SSD >>
هاست >>
دیتا سنتر >>

هاست ویژه وردپرس BWP-2

فضا >> GB 5
پهنای باند >> نامحدود
رم >> 3 G
I/O >>8.5 MB/S
ماکزیمم پردازشها >> 300 عدد
کانکشن همزمان >> 120 عدد
دامنه ملی رایگان >>دارد
افرودن دامنه >>
پارک دامین>> 10
ساب دامین >> 10
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 20
پایگاه داده>> 3
FTP اکانت >> 5
کنترل پنل>>
گواهینامه SSL رایگان>>
انتقال رایگان بکاپ >>
جلوگیری از حملات وردپرس >>
هارد SSD >>
هاست >>
دیتا سنتر >>

هاست ویژه وردپرس BWP-3

فضا >> 7000 مگابایت
پهنای باند >> نامحدود
رم >> 4 G
I/O>> 10 MB/S
ماکزیمم پردازشها>> 450 عدد
کانکشن همزمان >>150
دامنه ملی رایگان >>دارد
افرودن دامنه >>
پارک دامین>> 20
ساب دامین >> 20
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> 30
پایگاه داده>> 10
FTP اکانت >> 10
کنترل پنل>>
گواهینامه SSL رایگان>>
انتقال رایگان بکاپ >>
جلوگیری از حملات وردپرس >>
هارد SSD >>
هاست >>
دیتا سنتر >>

هاست ویژه وردپرس BWP-4

فضا >> 10 GB
پهنای باند >> نامحدود
رم >> 4.5 G
I/O >> 16 MB/S
ماکزیمم پردازشها >>580 عدد
کانکشن همزمان >> 200
دامنه ملی رایگان >>ندارد
افرودن دامنه >> ندارد
پارک دامین>> نامحدود
ساب دامین >> نامحدود
تعداد سایت >> 1
اکانت ایمیل >> نامحدود
پایگاه داده>> 15
FTP اکانت >> 15
کنترل پنل>>
گواهینامه SSL رایگان>>
انتقال رایگان بکاپ >>
جلوگیری از حملات وردپرس >>
هارد SSD >>
هاست >>
دیتا سنتر >>